Sản phẩm

Tiêu thụ: 6.1L/ 100Km
550,000,000650,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 10.25L/100KM
980,500,0001,250,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 7,4L/100km
600,000,000865,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 7,2l/100km
807,500,0001,048,500,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 4,7L/100km
375,500,000475,500,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 4,9L/100km
350,500,000450,500,000
Tìm hiểu thêm

Dịch vụ hậu mãi

Hotline dịch vụ:

0967 406 020

Dịch vụ tốt nhất từ Mitsubishi Motors Việt Nam phục vụ tối ưu cho chiếc xe của bạn. Chúng tôi duy trì tốt nhất chất lượng, độ tin cậy & hiệu xuất hoạt động của xe. Hãy giữ gìn chiếc xe của bạn bằng việc luôn chọn và sử dụng phụ dịch vụ từ Mitsubishi Motors Việt Nam.

Đặt lịch bảo dưỡng

Lý cho chọn chúng tôi

TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7: TỪ 8H00 – 17H00

Hotline: 0967 406 020

Dịch vụ: 0967 406 020